ORTANA

osk logo

 

KALİTE POLİTİKASI

 

ORTANA SİSTEM KURULUM olarak temel politikamız; ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri doğrultusunda:

Çalışanlarımızın katılımı ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, sürekli iyileştirme ilkesiyle;                

 • Sunulan hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
 • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde, meslek etiğini koruyarak,
 • Kalite Yönetim Sisteminden ödün vermeden,
 • Zamanında,
 • Belirlenen şartlara uygun olarak,
 • Çevreye ve kamu haklarına saygılı,
 • Müşteri memnuniyetine dayalı hizmet vermeyi taahhüt ederiz.
 • Kalite konularında sürekli iyileştirme sağlamayı,

Bu amaç doğrultusunda; çalışan personelimizin toplam katılımı, eğitimi ve tam desteği esastır.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 

 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili yükümlü olduğu kanun ve yönetmeliklere uymak
 • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve eğitimlere tabi tutmak
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak
 • Doğal kaynaklarımızı korumak ve tesisimizde oluşan her türlü atıklarımızın kontrolünü sağlayarak çevre kirliliğini önlemek
 • Çevre Politikası, amaç ve hedefleri doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak