ORTANA

 

   
 
 
  Kalite Politikamız    quality2

Bilgi toplumuna dönüşen ve bu yolda hızla ilerleyen bir dünyada, ülkemizin ve tüm insanlığın toplumsal refahının artması konusunda duyduğumuz sorumluluk bilinciyle,

 • Ulaştırma, Havacılık, Sivil ve Savunma sektör ürünlerinin, tasarımı ve üretiminde müşterinin belirlediği istekleri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayacak uygun ürünleri zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Pazarlama, satış, tasarım, üretim, teknik servis ve diğer faaliyetlerimizde; dürüstlük, açıklık ilkelerinden vazgeçmeden, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile kaliteyi yüksek tutmak ve üretilen ürünlerin verimliliğini arttırmak.
 • Personelin motivasyonunu ve gelişimini arttırarak personel memnuniyetini sağlamak, iyi günde ve kötü günde ORTANA’ da çalışmaktan gurur duyan personel ve başarının bu şekilde katlanarak çoğaldığının bilincinde olan yönetim anlayışı ile sürekli gelişmek ve ilerlemek.

Çevre Politikamız  

Ortana kuruluş yılı olan 1992’den beri güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve çevreyi, enerji ve doğal kaynakları korumayı üretim faaliyetlerinin bir parçası olarak görmüştür. Şirketimiz, aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak varlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili yükümlü olduğu kanun ve yönetmeliklere uymak,

 • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve eğitimlere tabi tutmak,

 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak, 

 • Doğal kaynaklarımızı tekrar kullanılabilen ya da geri dönüştürülebilen malzemeler kullanarak korumak ve tesisimizde oluşan her türlü atıklarımızın kontrolünü sağlayarak çevre kirliliğini önlemek

 • Çevre Politikası, amaç ve hedefleri doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemi’ nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

   

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; ORTANA ELEKTRONİK YAZILIM TAAH. SAN. VE TİC.A.Ş’de Trafik İzleme ve Bilgi Sistemleri Hizmetlerinde Kullanılan Bilgi İşlem Faaliyetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 

 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.