ORTANA

 

ORTANA CATALOG

 

Click here to download the catalogue

QUALITY POLICY   

 

As ORTANA SYSYEM INSTALLATION, our basic policy is; in line with the expectations of the people, organisations and institutions we are in contact with:

With the participation of our employees, with the principle of continuous improvement in all areas in which we operate;

 • To comply with national and international standards and legislation in our service and management activities,
 • Within the framework of changing world conditions, scientific-technological developments and social needs, by protecting professional ethics,
 • Without compromising the Quality Management System,
 • On time,
 • In accordance with the specified conditions,
 • Respect for the environment and public rights,
 • We are committed to providing service based on customer satisfaction.
 • To ensure continuous improvement in quality issues,

In line with this purpose; total participation, training and full support of our employees is essential.

Kalite Politikamız    quality2

Bilgi toplumuna dönüşen ve bu yolda hızla ilerleyen bir dünyada, ülkemizin ve tüm insanlığın toplumsal refahının artması konusunda duyduğumuz sorumluluk bilinciyle,

 • Ulaştırma, Havacılık, Sivil ve Savunma sektör ürünlerinin, tasarımı ve üretiminde müşterinin belirlediği istekleri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayacak uygun ürünleri zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Pazarlama, satış, tasarım, üretim, teknik servis ve diğer faaliyetlerimizde; dürüstlük, açıklık ilkelerinden vazgeçmeden, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile kaliteyi yüksek tutmak ve üretilen ürünlerin verimliliğini arttırmak.
 • Personelin motivasyonunu ve gelişimini arttırarak personel memnuniyetini sağlamak, iyi günde ve kötü günde ORTANA’ da çalışmaktan gurur duyan personel ve başarının bu şekilde katlanarak çoğaldığının bilincinde olan yönetim anlayışı ile sürekli gelişmek ve ilerlemek.

 

Çevre Politikamız  

Ortana kuruluş yılı olan 1992’den beri güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve çevreyi, enerji ve doğal kaynakları korumayı üretim faaliyetlerinin bir parçası olarak görmüştür. Şirketimiz, aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak varlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili yükümlü olduğu kanun ve yönetmeliklere uymak,

 • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve eğitimlere tabi tutmak,

 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak, 

 • Doğal kaynaklarımızı tekrar kullanılabilen ya da geri dönüştürülebilen malzemeler kullanarak korumak ve tesisimizde oluşan her türlü atıklarımızın kontrolünü sağlayarak çevre kirliliğini önlemek

 • Çevre Politikası, amaç ve hedefleri doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemi’ nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; ORTANA ELEKTRONİK YAZILIM TAAH. SAN. VE TİC.A.Ş’de Trafik İzleme ve Bilgi Sistemleri Hizmetlerinde Kullanılan Bilgi İşlem Faaliyetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak. 

 

 

Quality Policy    quality2

With the awareness of our responsibility to increase the social welfare of our country and all humanity in the world, that is transforming into an information society, and advancing rapidly on this path.

To ensure customer satisfaction by delivering the appropriate products on time to meet all the user requirements and the applicable legislation in the design and production of Transportation, Aviation, Civil and Defense sector products.

In our marketing, sales, design, production, technical service and other activities; to keep the quality high and increase the efficiency of the products produced with continuous improvement activities without giving up the principles of honesty and openness.

To ensure personnel satisfaction by increasing the motivation and development of the staff, to continuously develop and progress with the staff who are proud to work at ORTANA in good days and bad days and with the management understanding that success multiplies exponentially in this way.

 

 

UMUT AYDIN

Environmental Policy  

Since its establishment in 1992, Ortana has considered providing a safe and healthy work environment, protecting the environment, energy and natural resources as a part of its manufacturing activity. Our company aims to continue its existence with adhering to the following principles,

 • To take steps to prevent environmental pollution and to obey rules and regulations related to environment

 • To raise awareness , provide training for all employee in order to increase our environmental standards,

 • To plan and take precautions that would minimize the effect of environmental hazards in the case of any accident, emergency or extraordinary situation that can occur during our operation. 

 • To protect our natural resources with  reusable and recyclable materials and to control our wastes caused by production

 • To provide continuous improvement of the environmental management system with regards to environmental policy, aims and targets

 

UMUT AYDIN 

 

Information Security Policy

The main aim of TS EN ISO 27001:2013 Information Security Management System is to demonstrate that information security management is provided within the human, infrastructure, software, hardware, organization information, third person information and financial resources, to ensure risk management, to measure the performance information security process and to regulate relations with the third person’s in information security related matter.

For this purpose, the aim of the ISMS Policy is:

 • Managing information assets, identifying security values, needs and risks of assets, developing and implementing security risk controls

 • To define the framework within which information assets, values, security needs, weaknesses, threats to assets, methods for detecting the frequency of threats will be determined

 • Define a framework for assessing threats to the effects of privacy, integrity, and accessibility on assets.

 • To establish the working principles for the processing of risks.

 • Keeping track of the risks by observing the technological expectations in the context of the service scope.

 • To ensure the information security requirements arising from the internal and external stakeholders' responsibility for the internal and external stakeholders, in compliance with the obligations arising from agreements, in compliance with national and international regulations, legal and related legislative requirements.

 • To reduce the impact of information security threats to service continuity and to contribute to continuity

 • Ability to quickly intervene in the events of information security that may occur and to have the competence to minimize the impact of the event

 • Protecting and improving the level of information security with a cost-effective control infrastructure over time.

 • To improve the reputation of the company, to protect from information security-based adverse effects

UMUT AYDIN

 

Our basic policy as ORTANA INDUSTRIAL PRODUCTION; in line with the expectations of the people, organisations and institutions we are in contact with:

With the participation of our employees, with the principle of continuous improvement in all areas in which we operate;

 • To comply with national and international standards and legislation in our services and management activities,
 • Within the framework of changing world conditions, scientific-technological developments and social needs, by protecting professional ethics,
 • Without compromising the Quality Management System,
 • On time,
 • In accordance with the specified conditions,
 • Respect for the environment and public rights,
 • We are committed to providing service based on customer satisfaction.
 • To ensure continuous improvement in quality issues,

In line with this purpose; total particip